Pragnę poinformować, iż od Wielkanocy do odwołania Msze św. w Leuven odbywać się będą tylko w kościele Niepokalanego Serca NMP w Terbank (Onbevlekt Hart van Mariakerk) ADRES :

Tervuursesteenweg 92, 3001 Leuven

Piątek 20:00

Sobota 20:00 (Msza niedzielna)

Niedziela 13:00 i 14:00

Niestety prace remontowe w kościele św. Lambertusa przedłużają się o kolejne miesiące.

P.S. Zdjęcie kościoła powyżej

Ks.Damian Kopytto

koordynator duszpasterstwa polskiego w Belgii