Chrzest

Rodziców chcących ochrzcić dziecko zapraszamy najpóźniej 2 tygodnie przed planowaną datą chrztu do biura parafialnego. Prosimy zabrać ze sobą akt urodzenia dziecka.

Chrzty udzielane są:

  • w soboty w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w godzinach popołudniowych
  • w pierwszą niedziele miesiąca w kościele N.D. de la Chapelle podczas Mszy Świętej o 9:30

Chrzestnymi mogą zostać osoby, które:

– są ochrzczone w Kościele katolickim

– przyjęły sakrament bierzmowania

– ukończyły 16 rok życia

– są gotowe podjąć się zadań rodzica chrzestnego, czyli towarzyszyć dziecku w rozwoju jego relacji z Bogiem i innymi ludźmi w duchu Ewangelii

Istnieje możliwość, by jeden z rodziców chrzestnych był członkiem Kościoła Prawosławnego.

Bierzmowanie

Do sakramentu bierzmowania może przystąpić każdy, kto ukończył 14 rok życia. Przyjęcie go poprzedzają katechezy przygotowawcze. Przygotowanie odbywa się w ramach katechizacji klas ósmych w polskich szkołach. Dla pozostałych kandydatów (niebędących uczniami polskich szkół lub starszych) katechezy prowadzone są od września w piątki o godz. 20:00 w kaplicy.

Eucharystia – Pierwsza Komunia Święta

Przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej prowadzone jest w ramach katechezy klas trzecich (8-latków) w polskich szkołach. Dla dzieci nieuczęszczających do tych szkół tworzona jest dodatkowa godzina katechezy, o czym informujemy na początku każdego rozpoczynającego się roku szkolno-katechetycznego.

Pokuta i pojednanie

Od poniedziałku do soboty spowiadamy codziennie w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej przed Mszą Świętą wieczorną od godz. 18:30.

Namaszczenie chorych

Osoby starsze lub chore chcące przystąpić do tego sakramentu prosimy o osobiste zgłoszenie się do duszpasterzy po Mszy Świętej. W przypadku osób pozostających w domach lub znajdujących się w szpitalach prosimy rodzinę o kontakt telefoniczny.

Święcenia

Osoby rozeznające powołanie do kapłaństwa lub życia zakonnego zachęcamy do rozmowy z duszpasterzami oraz kontaktu z Sekretariatem Powołań (powolania.oblaci.pl).

Małżeństwo

Katechezy przedmałżeńskie odbywają się kilka razy w roku. Jest to cykl spotkań, które odbywają się przez 5 kolejnych śród o godz. 20:00. Spotkania Poradni Życia Rodzinnego organizowane są raz w roku, zwykle w maju. Informacja o rozpoczęciu nauk i spotkań poradni podawana jest zawsze z wyprzedzeniem w ogłoszeniach parafialnych.

Narzeczonych chcących spisać protokół przedmałżeński prosimy o bezpośredni kontakt z duszpasterzami 3 miesiące przed planowanym zawarciem sakramentu małżeństwa.

Do spisania protokołu wymagane są:

  • dokumenty tożsamości
  • odpisy aktu chrztu (są ważne przez 3 miesiące od wystawienia)
  • zaświadczenie o uczestnictwie w kursie przedmałżeńskim
  • zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniach Poradni Życia Rodzinnego