Chrzest

Rodziców chcących ochrzcić dziecko zapraszamy najpóźniej 2 tygodnie przed planowaną datą chrztu do biura parafialnego. Prosimy zabrać ze sobą akt urodzenia dziecka.

Termin chrztu rodzice ustalają osobiście z duszpasterzem.

Bierzmowanie

Do sakramentu bierzmowania może przystąpić każdy, kto ukończył 14 rok życia. Przyjęcie go poprzedzają katechezy przygotowawcze odbywające się w parafii.

Eucharystia – Pierwsza Komunia Święta

Przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej prowadzone jest w ramach katechezy klas trzecich (8-latków) w polskich szkołach.

Pokuta i pojednanie

Spowiadamy 30 minut przed każdą Mszą Świętą.

Namaszczenie chorych

Osoby starsze lub chore chcące przystąpić do tego sakramentu prosimy o osobiste zgłoszenie się do duszpasterzy po Mszy Świętej. W przypadku osób pozostających w domach lub znajdujących się w szpitalach prosimy rodzinę o kontakt telefoniczny.

Małżeństwo

Narzeczonych chcących spisać protokół przedmałżeński prosimy o bezpośredni kontakt z duszpasterzem 3 miesiące przed planowanym zawarciem sakramentu małżeństwa.

Do spisania protokołu wymagane są:

  • dokumenty tożsamości
  • odpisy aktu chrztu (są ważne przez 3 miesiące od wystawienia)
  • zaświadczenie o uczestnictwie w kursie przedmałżeńskim
  • zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniach Poradni Życia Rodzinnego