Grupa Liturgiczna

To miejsce dla tych, którzy chcą pogłębić swoje przeżywanie liturgii w Kościele, także poprzez aktywne uczestnictwo w przygotowaniu czytań i śpiewu. Wspólnota dorosłych, spotyka się w pierwszą i trzecią środę miesiąca po wieczornej Mszy Świętej w sali św. Eugeniusza. Spotkanie jest otwarte dla każdego.

Spotkania ruszają od 6 października 2021.

Opiekun grupy: s. Karolina Zawiślak MChR

Strona z czytaniami na każdy dzień, proszę zwrócić uwagę na wersje lekcjonarza obecnie korzystamy z Nowego Lekcjonarza.

Harmonogram osób czytających