Bruksela 18 maja 2020 r.

Drodzy Rodacy

Najmłodsi Parafianie polonijnych wspólnot w Belgii

Dokładnie 100 lat temu urodził się w Wadowicach nasz wielki Rodak Karol Wojtyła – Św. Jan Paweł II. Przypada nam obchodzić ten piękny jubileusz w trudnym dla wszystkich okresie pandemii. Jednak nie przeszkadza to, aby w różnych wymiarach naszego życia uczcić oraz przypomnieć życie i pontyfikat świętego papieża.

Św. Jan Paweł II zapisał się w naszych umysłach i sercach, w naszej osobistej i narodowej pamięci. Jego życie i pontyfikat ciągle inspiruje wielu na całym świecie i przybliża ludzi do Boga. Jako Polacy jesteśmy szczególnie zobowiązani do pielęgnowania pamięci i szerzenia kultu naszego wielkiego orędownika w niebie.

Z okazji 100-tnej rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II pragnę ogłosić konkurs w Polskiej Wspólnocie Katolickiej w Belgii dla dzieci z naszych parafialnych wspólnot i polonijnych szkół. Do konkursu zapraszam najmłodszych w wieku od 10 do 16 lat.

Konkurs nie będzie miał typowego charakteru rywalizacji między uczestnikami na temat szczegółów z życia czy pontyfikatu świętego papieża. Będzie on polegał na ambitnym i twórczym wykazaniu umiejętności i talentów. Jego forma będzie w pewnym sensie dowolna w zakresie wykonania zadania. Zapraszam zatem do przygotowania wiersza, piosenki, obrazu lub rzeźby o Św. Janie Pawle II. Może to być również nagranie krótkiego filmu lub przygotowanie prezentacji multimedialnej. Być może zrodzą się jeszcze inne pomysły przedstawienia i uczczenia naszego wielkiego świętego Rodaka. Praca niech będzie także formą ewangelizacji i zainspiruje innych do głębszego poznania życia i nauczania Świętego Jana Pawła II.

Wskazane powyżej zadania (fotografie, pliki, nagrania itp.) należy przesyłać do 20 czerwca br. na adres mailowy: damian.oblat@gmail.com osobiście lub pocztą: O.Damian Kopytto, Rue Portaels 24, 1030 Bruxelles. Główną nagrodą będzie profesjonalny aparat cyfrowa lustrzanka z możliwością nagrywania filmów.

Prace oceniać będzie komisja w składzie: S.Czesław Oleś fmm, S.Katarzyna Świderek CP, S. Aleksandra Pietruszewska MChR, br. Rafał Chwedoruk OFM Cap i O.Damian Kopytto OMI.

Konkurs JPII