Bruksela 29 kwietnia 2020 r.

KOMUNIKAT

Drodzy Rodacy

Parafianie polonijnych wspólnot w Belgii

W ubiegłym tygodniu w piątek odbyła się Rada Bezpieczeństwa Belgii zapowiadając kolejne etapy wychodzenia z lockdown. W komunikacie nie podano informacji odnośnie kultu religijnego na co zareagowali biskupi Belgii zwołując na 28 kwietnia nadzwyczajne, zdalne posiedzenie Konferencji Episkopatu Belgii. W Aneksie podaję do ogólnej informacji Komunikat biskupów.

Jednocześnie pragnę podkreślić, iż zarówno biskupom belgijskim, jak wszystkim duszpasterzom polonijnym bardzo zależy na jak najszybszym otwarciu kościołów. Osobiście w tej sprawie pisałem w miny piątek do przedstawicieli władzy kościelnej sugerując zmiany jakie wprowadzane są w Polsce odnośnie możliwości uczestnictwa w publicznych celebracjach liturgicznych.

Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie władze państwowe umożliwią otwarcie kościołów tak, aby z zachowaniem sanitarnych wymogów bezpieczeństwa organizować posługę duszpasterską w czasie epidemii.

W dalszym ciągu proszę o wyrozumiałość, cierpliwość, korzystanie z dyspensy od obowiązku uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej oraz w święta nakazane i zachęcam do uczestniczenia we Mszy Świętej za pośrednictwem radia, telewizji lub internetu oraz przyjmowanie Komunii Świętej duchowej.

Korzystając z okazji chciałbym również przypomnieć wskazania odnośnie praktyki pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca. W okresie epidemii dostęp do sakramentalnej spowiedzi i sakramentalnej Komunii jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej  w określonym czasie.

Posługując się ogólnymi zasadami prawa kościelnego oraz dokumentami dotyczącymi sytuacji analogicznych należy stwierdzić, że:

  • prawo kościelne czysto pozytywne nie obowiązuje przy poważnej przeszkodzie (Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Odpowiedzi na zapytania odnośnie do obowiązku sprawowania Liturgii Godzin, 15.11.2000, Prot. Nr 2330/00/LL, (tekst łaciński „Notitiae”; 37 (2001) 190-194).
  • w analogicznej sytuacji opisanej przez prawo kościelne nie przerywa się ciągłości owoców duchowych pobożnej praktyki pod warunkiem dokończenia jej zaraz, gdy będzie to możliwe (Święta Kongregacja Soboru, „Tricenario Gregoriano”. Deklaracja o ciągłości celebracji trzydziestu Mszy Gregoriańskich, 24.02.1967 (AAS 59 (1967), s. 229-230.])
  • dlatego jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc;
  • zaleca się jednakże celem podtrzymania ciągłości praktyki, aby we właściwym dniu (pierwszy piątek / sobota) w okresie braku dostępu do sakramentu, jeśli to możliwe, wzbudzić właściwą danej praktyce intencję oraz skorzystać z możliwości przyjęcia tzw. Komunii duchowej (pragnienia) (por. Breviarium Fidei (2002), nr 296), a także jeśli trzeba, z możliwości uprzedniego oczyszczenia sumienia z grzechów ciężkich poprzez akt żalu doskonałego, gdy nie można się wyspowiadać (por. Katechizm Kościoła Katolickiego 1452).

Kolejne wskazania będę przekazywał w miarę ogłaszania nowych wytycznych przez władze państwowe i kościelne.

O.Damian Kopytto OMI

Koordynator duszpasterstwa polskiego w Belgii

ANEKS:

Komunikat Konferencji Episkopatu Belgii z dnia 28 kwietnia

Biskupi Belgii chcą wznowienia celebracji liturgicznych w kościołach. Spotkali się oni na wideokonferencji w celu stopniowego wznawiania publicznych celebracji liturgicznych. Wyrażają wielkie pragnienie wznowienia tych uroczystości w porozumieniu z odpowiedzialnymi wszystkich wyznań religijnych w Belgii, a także z Rządem Federalnym i podmiotami państwowymi.

Biskupi są szczególnie wrażliwi na często wyrażana pragnienie ponownego uczestniczenia „osobiście” w uroczystościach.

Podkreśla się jednak, iż należy przestrzegać standardów sanitarnych i jest to odpowiedzialność nas wszystkich, gdyż w dalszym ciągu zagrożone jest zdrowie i życie ludzi.

Trwają rozmowy z różnymi przedstawicielami Rządu. Biskupi domagają się, aby etap wznowienia publicznych celebracji religijnych został włączony do ogólnych zasad określonych przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Rządy z 24 kwietnia.

Biskupi Belgii

28 kwietnia 2020 r.

Komunikat 29.04