Bruksela 30 maja 2020 r.

Komunikat

Drodzy Rodacy

Parafianie polonijnych wspólnot w Belgii

Konferencja Episkopatu Belgii w dniu 29 maja podała komunikat, w którym zapowiada, iż w najbliższym czasie wznowione zostaną publiczne celebracje liturgiczne. Oficjalna data otwarcia kościołów zostanie podana 3 czerwca przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Będzie ona dotyczyć wszystkich wyznań i religii w Belgii.

W międzyczasie  zatwierdzono środki bezpieczeństwa, które dotyczyć będą zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa. Wszyscy duszpasterze i każda parafia otrzymały już wytyczne dotyczące przywrócenia publicznych celebracji liturgicznych, które podane zostały w „protokole”, opracowanym pod nadzorem ekspertów i zatwierdzonym przez władze. W kościołach rozpoczęły się już przygotowania niezbędne do wznowienia liturgii.

W pierwszej fazie rząd wyznaczył maksymalną liczbę 100 wiernych na jednej Mszy św. Trzeba będzie również przestrzegać odległości między wiernymi 1,5 metra we wszystkich kierunkach, co może zmniejszyć ich liczbę w małych kościołach. Nie będzie to łatwe, ale musimy pamiętać, że ciągle istnieje zagrożenie zdrowia.

Wszystkie te środki z pewnością sprawią, że nasze celebracje liturgiczne na początku będą nieco utrudnione. Nie mniej jednak w imieniu własnym i duszpasterzy polonijnych w Belgii zachęcam wszystkich wiernych, aby korzystali coraz odważniej z posługi duszpasterskiej, uczestnictwa w niedzielnej Mszy św., korzystaniu z  sakramentu spowiedzi i Komunii świętej. Aby zaspokoić głód eucharystyczny i głód Słowa Bożego, zachęcam do uczestnictwa w Mszy Świętej, nie tylko w niedzielę, ale i w dni powszednie, przy zachowaniu należytych środków bezpieczeństwa sanitarnego.

W większości naszych polonijnych kościołów na terenie Belgii zostanie zwiększona ilość Mszy św. niedzielnych. Szczegółowe informacje i godziny celebracji będą podane w przyszłym tygodniu na stronach internetowych oraz w mediach społecznościach poszczególnych wspólnot.

Dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. pozostać może dla wiernych w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.) oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem.

Zapewne każdy z nas z radością przyjmuje informację, że w czerwcu ponownie spotkamy się w naszych świątyniach na wspólnej modlitwie i Eucharystii. Dlatego w ten weekend kiedy obchodzimy wielkie święto Zesłania Ducha Świętego módlmy się żarliwie do Ojca, by posłał Ducha Świętego do Kościoła i świata. Wzywajmy zatem darów Ducha Świętego: miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, wiary, łagodność, opanowania, darów, które sprawiają, że wzrastamy w służbie innym.

Proszę również o przekazywanie niniejszego komunikatu naszym Rodakom i parafianom polonijnych wspólnot na terenie Belgii.

O.Damian Kopytto OMI

Koordynator duszpasterstwa polskiego w Belgii