W ostatnią niedzielę kwietnia (26.04.2020) miała odbyć się uroczystość I Komunii  Świętej w naszym polonijnym kościele w Leuven. W dzisiejszą niedziele, mimo tego, że nikt z parafian nie mógł przyjść do kościoła, to jednak szczególnie pamiętaliśmy w naszych modlitwach o wszystkich dzieciach, które wyczekują tej wyjątkowej chwili, kiedy po raz pierwszy przyjmą Pana Jezusa w Komunii Świętej. W ostatnim komunikacie poinformowaliśmy, iż ta uroczystość odbędzie się w nowym roku szkolnym, najprawdopodobniej we wrześniu. Konkretną datę podamy w czerwcu.

W dalszym ciągu pozostają zawieszone szkolne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Dzieci zdobywają wiedzę w swoich rodzinnych domach. Kontynuowana jest także zdalna katecheza. W tym tygodniu odbędzie się również katecheza-wideokonferencja duszpasterza i katechetów z rodzicami dzieci przygotowujących się w Leuven do I Komunii Św.

Ponieżej swoim doświadczeniem prowadzenia zajęć online w tej nadzwyczajnej sytuacji dzieli się z nami Pani Ewelina Konings,  dyrektor i nauczyciel religii w Polskiej Szkole im. Marii Skłodowskiej-Curie w Leuven przy Stowarzyszeniu „Daskalia”. Przy tej okazji dziękujemy Rodzicom, którzy są pierwszymi katechetami, za wspaniałą współpracę oraz zaangażowanie. Dla Was drodzy Rodzice serdeczne pozdrowienia przesyłają: O.Damian, duszpasterz oraz katechetki Panie Ewelina i Agnieszka.

KATECHEZA ON-LINE w Polskiej Szkole im. Marii Skłodowskiej-Curie w Leuven przy StowarzyszeniuDaskalia”.

Działalność regularnych oraz uzupełniających polonijnych szkół w Belgii zostały zawieszone w połowie marca do odwołania ze względu na sytuację zagrożenia koronawirusem, w tym katecheza w języku polskim w Leuven.  Jednak Polska Szkoła  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Leuven przy Stowarzyszeniu Daskalia (www.daskalia.eu) nie przerwała nauki swoich uczniów zarówno w zakresie j.polskiego, historii, komunikacji społecznej, a także religii katolickiej.

Uczniowie szkoły zostali zaproszeni do udziału w nauczaniu niesynchronicznym, tzw. katechezie multimedialnej (katechezy zostały wcześniej nagrane przez nauczyciela i mogły zostać wielokrotnie odtwarzane w wybranym przez ucznia czasie), a także do nauczania synchronicznego, tzw. katechezy on-line poprzez wideokonferencje w czasie rzeczywistym oraz do katechezy domowej.

Ferie wiosenne i przedłużająca się niemożność spotkania twarzą w twarz w kontekście m.in. polskiej szkoły sprawiły, że radości ze spotkania uczniów ze sobą w kontekście katechezy on-line pt. „W DRODZE DO EMAUS” nie było końca.  Wspólne dzielenie się radością ze zmartwychwstania Pana Jezusa oraz dar wspólnego spotkania uczniów polskiej szkoły dawały swój wyraz w radosnym uczestnictwie uczniów w katechezie on-line. Dzieci z uwagą wsłuchały się w opowieść o osobistym spotkaniu uczniów ze Zmartwychwstałym Panem Jezusem i z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w internetowym omawianiu lekcji religii.

Jak zwykle na leuveńskiej katechezie nie mogło zabraknąć wspólnego śpiewu pieśni z gestami z gitarą, takich jak: „Tobie chór aniołów”, „Zrzuć ciężary na Jezusa” czy „Jezus Chrystus moim Panem jest”.

Rodzice uczniów, uczestniczących w lekcji religii, otrzymali drogą mailową prezentację multimedialna ze środowej katechezy dla dzieci oraz konferencje ks. Piotra Pawlukiewicza, pt. „Droga do Emaus, czyli droga nas wszystkich” https://www.youtube.com/watch?v=loCF8Ruh76w, by w ramach katechezy domowej dobrze móc przygotować się do przeżycia zbliżającej się III Niedzieli Wielkanocnej, w której to odczytana zostanie Ewangelia o uczniach spotkajacych Jezusa w drodze do Emaus.

Tak jak uczniowie idący do Emaus, tak samo my wszyscy, duzi i mali, zostajemy zaproszeni do przeżywania chrześcijańskiej nadziei w naszym codziennym życiu, która m.in. polega na uwierzeniu, że Bóg jest i chce być obecny we wszystkich naszych sprawach, zarówno tych radosnych jak i smutnych; na wyrwaniu się z beznadziejności sytuacji, w której się znajdujemy i na przyjęciu prawdy, że „chrześcijańska nadzieja to coś więcej niż ludzki optymizm” (papież Franciszek), że to Ktoś, kto jest, był i będzie dla Ciebie, dla mnie, dla nas!