Drodzy Parafianie naszych polonijnych wspólnot w Belgii

 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć serdeczne życzenia w imieniu własnym oraz wszystkich polonijnych duszpasterzy.

W tym szczególnym czasie po raz kolejny stajemy z zachwytem i wdzięcznością wobec bezgranicznej miłości Boga i adorujemy „Słowo, które Ciałem się stało”. Narodziny Chrystusa, których pamiątkę świętujemy, są dla nas źródłem radości i nadziei.

Poprzez piękną tradycję naszych ojców składamy sobie życzenia i łamiemy się opłatkiem. Dzielmy się nim jak chlebem, rozdając pokój, by każda przeszkoda na drodze do serca drugiego człowieka, ustąpiła przebaczeniu i zaufaniu.

Niech Nowonarodzony Jezus znajduje miejsce w naszych sercach, obdarza zdrowiem, pokojem, radością i odwagą życia. Niech usuwa wszelki lęk i pomnaża ufność w Bożą opiekę w każdej życiowej sytuacji. Doświadczajmy Jego obecności w ciszy naszych serc oraz pośród ludzi dobrej woli spotykanych na co dzień. Niech Wasze domy będą wypełnione zgodą, wzajemną życzliwością i modlitwą, a Boże błogosławieństwo ogarnia każdą chwilę Nowego Roku.

O.Damian Kopytto

Koordynator duszpasterstwa polskiego w Belgii