W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie zapominamy o bezdomnych. Od kilku lat przy współpracy środowisk polonijnych w Brukseli w dzień Zmartwychwstania Pańskiego przygotowujemy tradycyjne śniadanie wielkanocne dla naszych Rodaków, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji życiowej i obecnie są bezdomnymi.

Po raz drugi w czasie pandemii odbyło się śniadanie wielkanocne. Ze względu na rygorystyczne obostrzenia sanitarne w Belgii przygotowany poczęstunek bezdomni otrzymali na wynos. Zostało przygotowanych 50 porcji i przekazane także bezdomnym innych narodowości, którzy każdego dnia przygodzą do domu Sióstr Misjonarek Matki Teresy z Kalkuty. Przekazaliśmy dla Sióstr także produkty spożywcze, które zostały zebrane przez pracowników Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej.

W czasie pandemii chcemy dzielić się z najbardziej potrzebującymi także nadzieją, którą nam daje Chrystus Zmartwychwstały.

Chciałbym podziękować za współprace i pomoc w przygotowaniu tegorocznego wielkanocnego śniadania dla bezdomnych. Serdeczne podziękowania Ambasadzie RP w Królestwie Belgii za zakup polskich produktów. Szczególne podziękowania dla Pani Wicekonsul Marii Cechowicz oraz Pana Wicekonsula Kacpera Szyndlarewicza.

Serdeczne podziękowanie na ręce Pana Ambasadora Andrzeja Sadosia, Stałego Przedstawiciela PR przy UE za inicjatywę zorganizowania zbiórki żywności przez pracowników Stałego Przedstawicielstwa.

Podziękowania dla Pani Agaty Kuklik Średnickiej za przygotowanie wszystkich potrwa.

Raz jeszcze bardzo dziękuję za współpracę i wspólne dobro, które stało się udziałem najbardziej potrzebujących.

O.Damian Kopytto OMI

Koordynator duszpasterstwa polskiego w Belgii