WIELKA SOBOTA – ŚWIĘCONKA

 

UWAGA !!!

Ze względu na rygorystyczne obostrzenia sanitarne

w czasie tegorocznych świąt wielkanocnych

zwracamy się z prośba,

ABY W WIELKĄ SOBOTĘ  NA CZAS POŚWIĘCENIA POKARMÓW

nie parkować samochodów przy kościołach

oraz w miarę możliwości nie podjeżdżać samochodami pod kościół.

W przeciwnym razie spowoduje to korki na ulicy

i policja może nakazać zamknięcie kościołów.

Prosimy o rozwagę i współpracę. Bóg zapłać.

Poniżej kościoły i godziny poświęcenia pokarmów. 

Możemy również dokonać błogosławieństwa pokarmów wielkanocnych w naszych domach. Tekst znajduje się poniżej.

 

W imieniu duszpasterzy

O.Damian Kopytto OMI

Koordynator duszpasterstwa polskiego w Belgii

 

POŚWIĘCENIE POKARMÓW:

Notre Dame de la Chapelle: 9:00-12:00 i 14:00-16:00 (bez zapisów)

Św. Elżbieta – Schaerbeek: 9:00-12:00 i 16:00-17:45 (bez zapisów)

Anderlecht – Św. Józef:  9:00-12:00 i 14:00-16:00 (zapisy:  https://polska-misja-katolicka-belgia.reservio.com/  )

Leuven : 13:00-14:00 (bez zapisów)

 

Liturgia domowa

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Podział modlitwy do odczytania należy zaadaptować do możliwości. Jeśli możliwe, modlitwę prowadzi ojciec rodziny, matka lub ktoś z domowników.

Prowadzący: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wszyscy: Amen.

Zapalenie świecy

Prowadzący: Światło Chrystusa

Wszyscy: Bogu niech będą dzięki

Prowadzący: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Prowadzący: Gromadzimy się dzisiaj w naszej rodzinie, aby świętować́ pamiątkę̨ Zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On jako Zwycięzcą powstał z grobu, aby również̇ nam ofiarować́ pokój i nadzieję.

Następnie ktoś z domowników odczytuje tekst Pisma Św. (Mk 16,1-7):

Z Ewangelii według świętego Marka.

Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. Gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odsunięty. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: „Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział”».

Prowadzący: Chrystus zmartwychwstał i żyje między nami. Dał nam moc, abyśmy się stali dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić:

Wszyscy: Ojcze nasz…


Prowadzący: Bóg Ojciec wie, czego potrzebujemy do życia i zbawienia. Z ufnością zanieśmy do Niego nasze pokorne prośby i intencjach Kościoła, świata i naszej rodziny.

Intencje odczytują wszyscy członkowie rodziny:

  1. Módlmy się za wszystkich wierzących w Chrystusa, aby zabiegając o chleb powszedni, szukali nade wszystko skarbu Królestwa Bożego. Ciebie prosimy…
  2. Módlmy się za papieża Franciszka, wszystkich biskupów, naszych duszpasterzy, aby wiernie trwając w służbie Kościoła, byli świadkami i głosicielami Dobrej Nowiny w dzisiejszym świecie. 
 Ciebie prosimy…
  3. Módlmy się za rządzących państwami, aby dóbr tej ziemi nie trwonili na wojny i zbrojenia, ale dbali o chorych, pokrzywdzonych i ubogich. Ciebie prosimy…
  4. Módlmy się za wszystkie narody ziemi, aby Bóg zachował je od klęski nieurodzaju, suszy, głodu. Ciebie prosimy…
  5. Módlmy się szczególnie o zdrowie dla całej naszej rodziny i o ustanie epidemii, prośmy za chorych, za lekarzy i cały personel medyczny oraz za wszystkie służby. Ciebie prosimy …
  6. Módlmy się za samotnych, opuszczonych i przygnębionych, aby dzięki dobroci sąsiadów i bliskich mogli zaznać radości świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Ciebie prosimy…
  7. Módlmy się za Polaków przebywających poza granicami ojczyzny, aby postawą chrześcijan i świadectwem życia dobrze reprezentowali Naród Polski . Ciebie prosimy…
  8. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, niech Boże miłosierdzie pomoże im wejść do nieba. Ciebie prosimy…

 

Prowadzący: Ogarnijmy modlitwą cały świat i prośmy zwracając się do Matki Bożej:

Wszyscy: Zdrowaś Maryjo…

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Prowadzący: Módlmy się. Wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba i zasiadłeś z nimi do stołu. Bądź z nami, kiedy zwdzięcznością będziemy spożywać te dary: chleb przypominający „chleb żywy, który zstąpił z nieba” i dający życie światu; mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy; jajka, znak nowego życia i naszego odrodzenia w chrzcie świętym. Pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami i dojść do wiecznej uczty w domu Ojca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

W tym momencie wypowiedzmy sobie wzajemne życzenia świąteczne.

Na zakończenie posiłku można wspólnie odmówić modlitwę:

Prowadzący: Dziękujemy Ci, dobry Boże, za ten posiłek i za wszelkie dobro, jakie nam dajesz. Spraw, abyśmy umocnieni Twoimi darami, lepiej Tobie i ludziom służyli. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…  

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Prowadzący: Uczniowie poznali Pana. Alleluja

WszyscyPrzy łamaniu chleba. Alleluja

Można także zaśpiewać wielkanocną pieśń, np. Zwycięzca śmierci…

(Opracowanie o. Damian Kopytto)

 

Polecamy również stronę:  „Święta w domu w czasie koronawirusa” z propozycjami liturgii domowej dla całej rodziny:  www.swietawdomu.pl