W sobotę, 14 listopada 2020 roku, miało miejsce pierwsze spotkanie Polonijnej Rady Rodziny, powstałej przy Delegacie Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

W spotkaniu, które odbyło się on line,  udział wzięli reprezentanci: Anglii, Austrii, Belgii, Francji, Grecji, Niemiec, Włoch i Polski zaangażowani w polonijnym duszpasterstwie małżeństw i rodzin, w poradnictwie rodzin, przedstawiciele stowarzyszeń i ruchów rodzin (min. Ruch Przymierze Rodzin, Spotkania Małżeńskie, Domowy Kościół) oraz księża koordynatorzy duszpasterstwa rodzin i małżeństw oraz eksperci z Polski współpracujący i angażujący się w duszpasterstwo małżeństw i rodzin na emigracji. Obradom przewodniczył bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

W skład Polonijnej Rady Rodziny wchodzą przedstawiciele duszpasterstwa małżeństw i rodzin w środowiskach polonijnych i w Polsce, współpracujący z duszpasterstwem polonijnym. Belgię reprezentują państwo Joanna i Zbigniew Natwora powołani przez koordynatora duszpasterstwa polksiego w Belgii.

Głównymi celami pracy Polonijnej Rady Rodziny będą: informacja i edukacja z zakresu życia w małżeństwie i rodzinie; formacja duszpasterzy i małżonków; integracja i współpraca zarówno w ramach Polonii, jak i z Kościołami lokalnymi; inicjacja działań służących przygotowaniu do życia w małżeństwie, towarzyszeniu małżonkom i rodzinom oraz wychowaniu dzieci i koordynacja wymienionych działań.

Członkowie Polonijnej Rady Rodzin podzielili się swoimi doświadczeniami z pracy w ramach duszpasterstwa małżeństw i rodzin, oraz wyrazili pragnienie służenia polonijnym duszpasterzom i małżonkom poprzez wypracowywanie konkretnych pomocy duszpasterskich. Kolejne spotkanie odbędzie się w lutym przyszłego roku.

ZOBACZ RÓWNIEŻ : https://bruksela.oblaci.pl/2020/11/07/kongres-rodzin-polonijnych-zapisy/