Bruksela 17 kwietnia 2020 r.

Drodzy Rodacy

Parafianie polonijnych wspólnot w Belgii

W związku z decyzją Rady Bezpieczeństwa Narodowego z 15 kwietnia 2020 r. o przedłużeniu do 3 maja 2020 r. środków mających na celu powstrzymanie koronawirusa oraz z podjętymi decyzjami przez Konferencję Episkopatu Belgii przekazuję wszystkim parafianom Polskiej Wspólnoty Katolickiej w Belgii niniejszy „Komunikat”.

Wszystkie środki podjęte 15 kwietnia br. przez władze cywilne i kościelne dotyczące uroczystości religijnych lub działań duszpasterskich pozostają utrzymane do 3 maja 2020 r. Jeśli następne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego przedstawi nowe zalecenia ogólne również Rada Stała Konferencji Biskupów Belgii w porozumieniu z władzami cywilnymi, zbada w jaki sposób Kościół może wprowadzać kolejne zmiany i ewentualne udogodnienia. Nowy „Komunikat” na ten temat zostanie opublikowany w najbliższym czasie.

Biskupi w dalszym ciągu podkreślają powagę działań jakie są podejmowane odnośnie ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa w życiu religijnym we wszystkich jego aspektach. Sakramenty, nabożeństwa, katecheza, inicjatywy diakonii, inicjatywy formacyjne, odwiedziny domowe, różnego rodzaju zebrania i spotkania nie mogą się odbywać do odwołania lub tylko w minimalnej formie, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

Przypomina się, iż Dekret Rady Ministrów z 3 kwietnia 2020 r. precyzuje niektóre artykuły Dekretu z 23 marca 2020 r. Zezwala się zatem na: pogrzeby w kościele, ale tylko w obecności maksymalnie 15 osób (z wyjątkiem regionu Walonii),  przestrzeganie odległości 1,5 metra między osobami; sakrament małżeństwa, ale tylko w obecności małżonków, ich świadków i kapłana. Biskupi podkreślają, aby wszyscy współpracownicy skrupulatnie przestrzegali narzuconych zasad. Jednocześnie zapraszają wszystkich do utrzymywania kontaktu ze wspólnotami za pośrednictwem przestrzeni pozbawionej ryzyka, w szczególności z osobami chorymi, wrażliwymi lub odizolowanymi. Ponadto nadal niezbędne i możliwe jest wspieranie potrzebujących.

Jednakże ze względu na przedłużenie środków mających na celu powstrzymanie koronawirusa w dalszym ciągu nie będzie można podjąć niektórych działań duszpasterskich, zaplanowanych na wiosnę lub w maju. Podjęto już wcześniej decyzje, iż uroczystości pierwszej Komunie Święte zostają przełożone na nowy rok szkolny. Dotyczy to także pielgrzymek, uroczystości maryjnych lub spotkań młodzieżowych oraz innych przedsięwzięć duszpasterskich podczas letnich wakacji, wyjazdów zagranicznych (takich jak np. pielgrzymki do Lourdes), w których uczestniczy również wiele osób starszych, chory lub niepełnosprawny.

Przy tej okazji, jako koordynator duszpasterstwa polskiego w Belgii pragnę poinformować, że doroczna pielgrzymka Polonii do sanktuarium maryjnego w Scherpenheuvel (Notre Dame de Montaigu) nie dobędzie się w tym roku na przypadającą 1 czerwca uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.

Zwracam się również z prośbą o modlitwę w intencji Prymasa Belgii, Kardynała Józefa de Kesel, który ze względu na stan zdrowia przez kilka tygodni musi poddać się leczeniu. Tymczasowo jego obowiązki przejmuje Rada Stała Konferencji Episkopatu Belgii w składzie: bp Guy Harpigny (biskup Tournai), bp Johan Bonny (biskup Antwerpii) i sekretarz generalny Episkopatu prałat Herman Cosijns. Tymczasowe zarządzanie nad diecezją Bruksela-Mechelen przejmują biskup pomocniczy: bp Jean-Luc Hudsyn (wikariat biskupi Brabant Wallon), bp Jean Kockerols (wikariat biskupi Brukseli) oraz bp Koen Vanhoutte (wikariat biskup Brabant Flamand  i Mechelen) jak również wikariusz biskupi kanonik Etienne Van Billoen.

Episkopat Belgii zachęcają wiernych, aby postrzegali ten kryzys jako szansę, a nie tylko jako epidemię. Każda porażka zachęca nas do refleksji, stawia nam nowe wyzwania i wzywa do naszej kreatywności. Jak powiedział papież Franciszek w jednym z wywiadów: „Musimy zrozumieć, że nasz skarb leży w małych sprawach. Małe gesty życzliwości, serdeczności i współczucia mogą zagubić się w anonimowości codziennego życia , choć są one kluczowe i niezbędne. Te szczegóły codzienności nadają sens naszemu życiu. Łączą się i komunikują między nami. Wykorzystajmy te trudne dni!” (Wywiad papieża Franciszak, La Repubblica, 18 marca 2020).

O.Damian Kopytto OMI

Koordynator duszpasterstwa polskiego w Belgii