Kolejną okazją do wspólnotowej i dachowej łączności w modlitwie było święto w niedzielę Miłosierdzia Bożego.  Duszpasterze polonijni w swoich kościołach odnowili akt zawierzenia Polonii belgijskiej Bożemu Miłosierdziu, którego dokonał po raz pierwszy w ubiegłym roku w Leuven biskup Henryk Ciereszko poświęcając obraz Jezusa Miłosiernego z sanktuarium z Łagiewnik.

W godzinie miłosierdzia w naszych polonijnych kościołach, kaplicach oraz w domach rodzinnych parafian odbyła się modlitwa do Bożego Miłosierdzia. W Antwerpii oraz Brukseli odbyła się również transmisja online.

Peregrynujący  po polonijnych kościołach obraz Jezusa Miłosiernego jest obecnie Liège w bazylice Św. Małgorzaty, gdzie proboszczem jest O. Marek Adamczyk. Poprowadził on modlitwę przed obrazem zawierzając ponownie Polonię belgijską Bożemu Miłosierdziu. Duchowo łączyli się z nami również parafianie dzieląc się fotografiami z domowej modlitwy.

Natomiast kaplica Polskiej Wspólnoty Katolickiej w Genk obchodziła dziś uroczystość odpustową. Składamy serdeczne życzenia wszystkim parafianom z Genk na czele z duszpasterzem o. Jerzym Kaszycą, który przesyła nam zdjęcie chwilowo opustoszałej kaplicy pw. Bożego Miłosierdzia.

Po raz kolejny dziękujemy za duchową wspólnotę, którą tworzymy w czasie pandemii.