Odpowiedzi na to pytanie udziela nasz wikary, o. Patryk Osadnik OMI. Zapraszamy!

Modlitwę błogosławieństwa można znaleźć m.in tutaj: https://bruksela.oblaci.pl/2020/04/08/swieconka-i-liturgia-domowa/