„TRIDUUM-20, to codzienne wprowadzenia w kolejne etapy Triduum Paschalnego. Będę starał się powiedzieć o każdym dniu to, co być może nie jest oczywiste i dać propozycję przeżycia każdego wieczoru tak, by pomóc Wam z transmitowanych liturgii uczynić Waszą domową liturgię, a z Waszych domów – Domowe Kościoły”.

nowy film pojawia się każdego dnia o 6h00 rano.

Link: https://www.youtube.com/playlist?list=PLdlgtw4rSi-pQmiMStBVTeF_0W7uR_g3-