[Aktualizacja 18 marca 2020r.: https://bruksela.oblaci.pl/2020/03/18/koscioly-zamkniete/]

Drodzy Rodacy, Parafianie polonijnych wspólnot w Belgii

W związku z poważną sytuacją, jaka panuje na świecie oraz z coraz większym zagrożeniem życia ludzi i rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa decyzją biskupów zawiesza się wszystkie publiczne celebracje liturgiczne Belgii. Ta decyzja wchodzi w życie w ten weekend 14 marca i będzie obowiązywać przynajmniej do piątku 3 kwietnia.

Chrzty, wesela i pogrzeby mogą odbywać się w ograniczonym kręgu osób.

Podczas innych spotkań duszpasterskich wymagana będzie najwyższa ostrożność.

Kościoły pozostaną otwarte na indywidualną modlitwę lub osobistą medytację.

Biskupi wzywają wierzących do przeżywania tego Wielkiego Postu jako czasu modlitwy, nawrócenia, braterskiego dzielenia się i większej odpowiedzialności za innych.

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie oraz zdrowie społeczeństwa, jako ludzie wiary, ten bardzo trudny czas musimy zaakceptować z wielką pokorą w duchu posłuszeństwa. Proszę jednocześnie, aby nie krytykować kapłanów czy biskupów. Nam także jest bardzo ciężko i również prosimy o modlitwę.

Nabożeństwa drogi krzyżowej, gorzkich żali czy lektura Pisma Świętego i modlitwa o zaprzestanie rozpowszechniania się epidemii niech odbywa się w naszych domach i rodzinach, abyśmy z ufnością przetrwali ten trudny czas. Środki ostrożności zostają podjęte w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa.

Biskupi wyrażają wdzięczność tym, którzy robią wszystko, co w ich mocy, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa i którzy otaczają swoją najlepszą opieką osoby dotknięte chorobą.

Nieobecność na niedzielnej Mszy św. we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jesteśmy również zachęceni do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Istnieje także możliwość przyjmowania Komunii św. duchowej. Komunia duchowa jest aktem modlitewnym, którego celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, jakie daje przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, lecz poza przestrzenią sakramentalną. Składa się ona z trzech elementów: wzbudzenia wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, miłości skierowanej ku Niemu oraz pragnienia, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie.

Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcam do odmawiania suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

o. Damian Kopytto OMI
Koordynator duszpasterstwa polskiego w Belgii

 

 

Całość komunikatu Koordynatora Duszpasterstwa Polskiego w Belgii: Komunikat koronawirus parafie