15:00

Za śp. Teresę Kosk w 1. rocznicę śmierci.

15:00

Za śp. Kazimierę Turowską.

15:00

Za śp. Mirosława Bejster.

15:00

Za śp. Józefa i Bogdana Kuczyńskich.

15:00

Za śp. Genowefę i Józefa Radek.

15:00

Za śp. Yrette Popławską.

15:00

Za śp. Mirosława Bejster.