W naszym klasztorze istnieje możliwość zamówienia pojedynczych intencji mszalnych, jak również mszy św. gregoriańskich – 30 Eucharystii odprawianych dzień po dniu w intencji jednej zmarłej osoby.

Ofiara za intencję mszalną jest dobrowolna i stanowi ona jedno ze źródeł utrzymania naszej wspólnoty. Zwyczajowo ofiara za msze gregoriańskie wynosi trzydziestokrotność tej, którą składamy za pojedynczą Eucharystię.

Wszelkich informacji na temat intencji mszalnych udziela o. Ekonom: obraek@gmail.com
Tel.: 68/ 384 20 47 lub 68/ 384 12 23

Numer konta bankowego:
Misjonarze Oblaci MN
64-211 Obra, ul. Szkolna 12
PKO  BP  WOLSZTYN  78 1020 4144 0000 6502 0003 9420