W uroczystość Wszystkich Świętych odbyła się tradycyjna procesja na cmentarzu Evere. Modliliśmy się za zmarłych kapłanów, żołnierzy oraz naszych bliskich, którzy spoczywają na cmentarzach w naszej Ojczyźnie.

Przypominamy, że do 8 listopada nawiedzając cmentarz i modląc się za zmarłych, można zyskać odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące, pod zwykłymi warunkami (są nimi: przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie dowolnej modlitwy w intencjach Ojca Świętego, brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu).