Polonia w całej Europie modliła się za rodziny i małżeństwa.

W uroczystość Trójcy Świętej został zainaugurowany w Europie dzień modlitw w polonijnych parafiach za polskie rodziny na emigracji. To inicjatywa Polonijnej Rada ds. Rodziny przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

W trwającym Roku Rodziny i Roku świętego Józefa począwszy od 30 maja w każdą ostatnią niedzielę miesiąca Polonia będzie modliła się za małżeństwa i rodziny. Zespół inicjatyw duszpasterskich przygotował dla wszystkich jednakowe materiały i modlitwy do animacji liturgii Mszy św. Małóżnkowie brali czynny udział w liturgii poprzez odczytanie komentarzy, czytań i modlitw. W ten sposób polonijne ośrodki duszpasterskie w Europie duchowo jednoczą się we wspólnej modlitwie za polskie małżeństwa i rodziny na emigracji.

W wielu parafiach inicjatywa została przyjęta z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem duszpasterzy polonijnych i parafian.

O.Damian Kopytto OMI

Przewodniczący zespołu inicjatyw duszpasterskich przy Polonijnej Radzie Rodziny