W tym roku kurs przedmałżeński odbywa się w formie online. Natomiast poradnia rodzinna rozpocznie się 15 maja. Zgłoszenia do koordynatora duszpasterstwa polskiego o. Damiana pod tel.: +32471312038 lub e-mail: damian.oblat@gmail.com