Komunikat 04.06.2020

Drodzy Rodacy

Parafianie polonijnych wspólnot w Belgii

Rada Bezpieczeństwa Narodowego Belgii zadecydowała o wznowieniu publicznych celebracje liturgicznych w kościołach od poniedziałku, 8 czerwca. Zatem najbliższym weekendem kiedy to będziemy mogli uczestniczyć w niedzielnej Mszy św. będzie 13-14 czerwca. Z radością przyjmujemy informacje o zmniejszającym się zagrożeniu epidemicznym  i cieszymy się z ponownego spotkania w naszych świątyniach na modlitwie i sprawowaniu sakramentów świętych.

Otwarcie kościołów będzie jednak wiązało się z przestrzeganiem środków bezpieczeństwa, które zostały ustalone i zatwierdzone przez rząd. Musimy pamiętać, że bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich są bardzo ważne. Proszę zatem, aby z pełną starannością i zrozumieniem respektować w kościołach zalecenia sanitarne. Miejmy w dalszym ciągu szczególnie na uwadze szacunek dla osób starszych lub ze schorzeniami, które są najbardziej narażone na ciężki przebieg infekcji, a ta nie zawsze może skończyć się wyzdrowieniem.

Jednym z najważniejszych środków podjętych w ramach pierwszej fazy przywrócenia miejsc kultu dla wiernych jest ograniczenie do 100 uczestników na Mszy św. Liczba ta zostanie zwiększona do 200 osób od 1 lipca br. W wielu naszych polonijnych kościołach na terenie Belgii zostanie zwiększona ilość Mszy św. niedzielnych. Szczegółowe informacje i godziny celebracji podane są na stronach internetowych oraz w mediach społecznościach poszczególnych wspólnot.

Podobnie jak w przestrzeni publicznej również w świątyniach jesteśmy zobowiązani do zachowania dystansu społecznego i odległości 1.5 m między wiernymi. W kościele zajmujemy jedynie wyznaczone miejsca do siedzenia. Osoby mieszkające pod jednym dachem mogą siedzieć obok siebie. Stosowanie maseczek ochronnych nie jest obowiązkowe, jednak zaleca się ich nakładanie. Znak pokoju przekazujemy poprzez skinienie głową. Komunię Św. przyjmujemy na rękę. Przy wejściu do kościoła jesteśmy proszeni o dezynfekcje rąk. Zostaną również wyznaczone osoby do liczenia wiernych wchodzących do kościoła i pełniące rolę służb porządkowych. Ofiary składane na potrzeby wspólnoty będzie można złożyć na zakończenie Mszy św. przy wyjściu z kościoła.

Sakrament pokuty i pojednania odbywać się będzie poza konfesjonałem w pomieszczeniu z zachowaniem dystansu 1.5m. Pozostałe sakramenty sprawowane są z zachowaniem sanitarnych wymogów bezpieczeństwa. Odnosi się to również do nabożeństw i adoracji.

Szczegółowe wytyczne odnośnie funkcji liturgicznych i celebransa zostały przekazane duszpasterzom w „protokole”, opracowanym pod nadzorem ekspertów  i zatwierdzonym przez rząd oraz episkopat Belgii. Jeśli zachodzi taka potrzeba duszpasterze będą przekazywali instrukcje w komentarzu podczas liturgii lub w ogłoszeniach informacje dotyczące przebiegu celebracji liturgicznych i sprawowania sakramentów.

Dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. pozostać może jedynie dla wiernych w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.) oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem.

W imieniu własnym oraz wszystkich duszpasterzy polonijnych chciałbym wyrazić podziękowania za zrozumienie i cierpliwość w tym trudnym dla nasz wszystkich  czasie. Dziękuję za wytrwałość, pokorę i posłuszeństwo wobec Kościoła. Wszystkim rodzinom serdeczne podziękowania za świadectwo wiary i trwania we wspólnocie domowego Kościoła, za twórcze inicjatywy oraz indywidualną modlitwę w domu, w kościele i w wielu innych miejscach; za spontanicznie oferowaną pomoc drugiemu człowiekowi.

Szczególne podziękowania dla duszpasterzy polonijnych podejmujących różnego rodzaju inicjatywy pastoralne, często dyskretne, o których nie wiedzieliśmy, a które kosztowały dodatkowego wysiłku i poświęcenia.

Wyrażam wdzięczność wobec służb medycznych i sanitarnych za działania, służące ochronie naszego życia i zdrowia w czasie epidemii. Naszą modlitwą obejmijmy wszystkich, którzy zostali dotknięci chorobą i polecajmy miłosierdziu Bożemu osoby zmarłe.

Każdy z nas zapewne wyraża nadzieję, że sytuacja epidemiczna w Belgii i na świecie poprawi się na tyle, iż możliwe będzie dalsze zmniejszenie obostrzeń i ograniczeń, nałożonych na społeczeństwo i Kościół.

Jednak na chwilę obecną musimy uświadomić sobie, że „Kościół wirtualny nie jest prawdziwym Kościołem, lecz jedynie sposobem przetrwania w postawie pragnienia większego dobra, jakie daje realne bycie we wzajemnej wspólnocie miłości i sakramentów”. Dlatego raz jeszcze zachęcam, aby nie obawiać się powrotu do kościoła i odważnie korzystać z posługi duszpasterskiej, uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i w ciągu tygodnia, korzystać z  sakramentu spowiedzi i Komunii świętej. Na nowo odkrywajmy wartość wspólnotowej liturgii.

Serdecznie pozdrawiam i zapewniam o modlitwie. Proszę również o przekazywanie niniejszego komunikatu naszym Rodakom i parafianom polonijnych wspólnot na terenie Belgii. Kolejne wskazania będą publikowane w miarę ogłaszania nowych wytycznych przez władze kościelne i państwowe.

O.Damian Kopytto OMI

Koordynator duszpasterstwa polskiego w Belgii