Najmłodsi parafianie ze wspólnoty przy kościele Św. Elżbiety w dzielnicy Schaerbeek pięknie odpowiedzieli na apel Biskupa Jeana Kockerolsa i na święta przygotowały banery, afisze i plakaty z napisem „Alleluja”. W ten sposób w czasie najważniejszych świąt dla chrześcijan pozostając w domach i umieszczając przygotowane plakaty w okach podzielili się radością ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za piękne świadectwo, a siostrze Czesławie za koordynowanie akacji. Alleluja Chrystus zmartwychwstał!