Jak co roku duszpasterze polonijni z Belgii spotkali się na wspólnych rekolekcjach. Odbyły się one w dawnym jezuickim klasztorze w Drongen niedaleko Gandawy. Naszym przewodnikiem w czasie rekolekcji był biblista, o. Wojciech Popielewski OMI. Był to dla nas czas modlitwy, refleksji nad naszą relacją z Bogiem oraz nad Kościołem, a także okazja do braterskich spotkań. Dziękujemy wszystkim za modlitewne wsparcie w tym czasie!