1. Adoracja Najświętszego Sakramentu w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 8.00, 9.30 i od godz. 17.00 oraz w każdy czwartek od godz. 18.00-19.00.
  2. Grupa liturgiczna „Wieczernik”zaprasza w każdą środę do sali św. Eugeniusza bezpośrednio po zakończonej Mszy Świętej wieczornej.
  3. Nabożeństwo misyjne – w czwartek po Mszy św.
  4. Katecheza przygotowująca do sakramentu bierzmowania – w piątek o godz. 20.00.
  5. Wszystkich młodych zapraszamy na spotkania NINIWY: młodzież (14-18 lat) w piątki o godz. 19.30. do sali św. Eugeniusza, młodych dorosłych (19-35 lat) w niedzielę o godz. 18.15 (po Mszy św.) do zakrystii kościoła ND de la Chapelle.
  6. W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 9.30 będziemy modlić się w intencji małżonków, którzy obchodzą rocznicę ślubu w styczniu.
  7. Bractwo Żywego Różańca organizuje pielgrzymkę do Lourdes w dniach 17-21 czerwca. Cena 350€. Wszelkie informacje i zapisy u prezeski Bractwa; Maryla Kamasińska tel. 0476.69.47.67.
  8. Zapraszamy na rekolekcje ze Słowem Bożymw rytmie lectio divina przeżywane w klimacie pustyni i milczenia w Domu PMK w La Ferte-sous-Jouarre pod Paryżem, które poprowadzi ks. Krzysztof Wons SDS w terminie 23-29 lutego 2020. Zapisy i informacje: s. Małgorzata +33 7 68 13 06 55.
  9. Zajęcia w SPK Jana Pawła II – według planu.
  10. Spotkania Grup: Grupa Biblijna (poniedziałek); Genesis DDA (wtorek); AA „Quo Vadis (wtorki i czwartki); Grupa rodzinna Al-Anon (czwartki).
  11. Polecamy prasę katolicką.