OBJAWIENIE PANSKIE – TRZECH KRÓLI                    8 stycznia 2023

 

Msze święte

W niedziele: 13:00

W piątki: 20.00

Waversebaan 68, 3001 Leuven-Heverlee

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 

  1. Dziś w Belgii przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana popularnie świętem Trzech Króli. Wspominamy dzień, kiedy Mędrcy ze Wschodu oddali pokłon Jezusowi. Syn Boży przeszedł na świat, aby zbawić wszystkich. Jego orędzie zbawienia kierowane jest do wszystkich ludów, narodów i języków. Na zakończenie Mszy obrzęd błogosławieństwa kredy.

 

  1. Pobłogosławioną kredą oznaczmy nasze domy na znak przyjęcia Wcielonego Słowa Bożego. Można to uczynić w następujący sposób: zapisać pierwsze litery od tradycyjnych imion Mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara oraz rok bieżący (K+M+B 2022). Można także zanotować (C+M+B 2022) jako skrót łacińskiego zwrotu „Christus mansionem benedicat”, które tłumaczy się: „Niech Chrystus błogosławi temu domowi”. Oba sposoby są poprawne.

 

  1. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania dopiero w piątek 20 stycznia.

 

  1. W niedzielę 22 stycznia Mszę św. animują rodzice i dzieci przygotowujące się do I Komunii Św.

 

  1. Msze św. w  tygodniu w każdy piątek o godz. 20:00.

 

 

  1. Zaproszenia na kolędę, czy duszpasterską wizytę można zgłaszać po Mszy św. Kolęda to wspólna rodzinna modlitwa z kapłanem oraz błogosławieństwo domu.

 

  1. Na początku Nowego Roku wszystkim parafianom i gościom składamy najlepsze życzenia. Niech Dobry Bóg udziela wam hojnie swojego błogosławieństwa, obdarza radością i pokojem oraz wspomaga w chwilach trudności i doświadczeń. Niech Maryja, którą dzisiaj czcimy jako Bogarodzicę, otacza wszystkich płaszczem swojej opieki.