Marzec to miesiąc, w którym w szczególny sposób oddajemy cześć opiekunowi Pana Jezusa – św. Józefowi. Liturgiczna uroczystość Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny przypada 19 marca. Obchodzimy także Rok Św. Józefa ustanowiony przez papieża Franciszka. Z tej racji w wielu naszych polonijnych kościołach trwają nabożeństwa do Św. Józefa, który jest nie tylko wspaniałym opiekunem Świętej Rodziny ale i niezwykłym orędownikiem w trudnych sprawach naszych rodzin.

Z inicjatywy ojca Damiana Kopytto OMI, koordynatora duszpasterstwa polonijnego w Belgii, Wspólnota Domowego Kościoła w Belgii wraz z kapłanami odmawia codziennie modlitwę za wstawiennictwem Św. Józefa.

Oto, co sam papież mówi o tej modlitwie: „Codziennie, od ponad czterdziestu lat, po jutrzni, odmawiam modlitwę do św. Józefa, zaczerpniętą z XIX-wiecznej francuskiej książeczki do nabożeństwa Zgromadzenia Zakonnic Jezusa i Maryi, która wyraża pobożność, ufność i pewną prowokację wobec św. Józefa”. 8 grudnia 2020 r. papież Franciszek ogłosił specjalny „Rok św. Józefa” z okazji 150. rocznicy ustanowienia Opiekuna Jezusa Patronem Kościoła powszechnego, który zakończy się 8 grudnia 2021 r.

Przewodnią intencją jest modlitwa za Domowy Kościół i polonijne małżeństwa w Belgii. Modlimy się również o ustanie pandemii i powrót do normalności, swobodne uczestnictwo we Mszy świętej, prośba za Kościół powszechny, za papieża Franciszka, za Polonię rozsianą na całym świecie i za polonijne duszpasterstwo. Modlimy się także za Belgię w której żyjemy, pracujemy i uczymy się. Św. Józef jest głównym patronem Belgii. Jeden z naszych polonijnych kościołów w Brukseli jest pod wezwaniem św. Józefa.

Zachęcamy do włączenia się w codzienną modlitwę, którą odmawiamy :

„Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka jak Twoja moc. Amen.”