Bruksela, 1 września 2020 r.

 

Komunikat 1 września 2020

Drodzy Rodacy

Parafianie polonijnych wspólnot w Belgii

 

W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym i trwającymi obostrzeniami sanitarnymi  Konferencja Episkopatu Belgii wydała „protokół” na podstawie decyzji Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Dotyczy on wszystkich kościołów w Belgii i obowiązuje od 1 września 2020 r.

 

Biskupi przypominają duszpasterzom i wiernym o konieczności przestrzegania zaleceń sanitarnych w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników liturgii i spotkań duszpasterskich.

 

Proszę zatem, aby z pełną starannością i zrozumieniem respektować w kościołach zalecenia sanitarne. W imieniu duszpasterzy proszę  również o współpracę wiernych ze służbami porządkowymi, które w naszych kościołach dbają o porządek i zachowanie norm sanitarnych.

 

Podobnie jak w przestrzeni publicznej również w świątyniach jesteśmy zobowiązani do zachowania dystansu społecznego i odległości 1.5 m między wiernymi. W kościele zajmujemy jedynie wyznaczone miejsca do siedzenia. Osoby mieszkające pod jednym dachem mogą siedzieć obok siebie. Przy wejściu do kościoła jesteśmy proszeni o dezynfekcje rąk. W kościołach w dalszym ciągu noszenie maseczek ochronnych na ustach i nosie jest obowiązkowe.

 

Komunię Świętą przyjmujemy na rękę. Sakrament pokuty i pojednania odbywać się będzie poza konfesjonałem w pomieszczeniu z zachowaniem dystansu 1.5m. Pozostałe sakramenty sprawowane są z zachowaniem sanitarnych wymogów bezpieczeństwa. Odnosi się to również do nabożeństw i adoracji.

 

Od 1 września maksymalnie 200 osób będzie mogło uczestniczyć w publicznych celebracjach liturgicznych. W wielu naszych polonijnych kościołach na terenie Belgii w dalszym ciągu pozostaje zwiększona ilość Mszy św. niedzielnych. Szczegółowe informacje i godziny celebracji podane są na stronach internetowych oraz w mediach społecznościach poszczególnych wspólnot.

 

W nowym roku szkolnym odbędą się zaległe uroczystości bierzmowania i pierwszej Komunii Świętej w wyznaczonych przez duszpasterzy terminach.

 

Chciałbym wyrazić podziękowania za zrozumienie i cierpliwość w tym trudnym dla nasz wszystkich  czasie. Szczególne podziękowania dla duszpasterzy polonijnych za dobrą organizację nabożeństw, dodatkowe Msze św. i przygotowanie kościołów w sytuacji normalizującego się życia społecznego.

 

Wszystkich Rodaków w Belgii zachęcam do dalszego pięknego i owocnego budowania naszych polonijnych wspólnot gromadzących się wokół ołtarza na Mszy Świętej oraz innych inicjatywach duszpasterskich.

 

O.Damian Kopytto OMI

Koordynator duszpasterstwa polskiego w Belgii