Bruksela 28 lipca 2020 r.

KOMUNIKAT 28 lipca 2020 r

Drodzy Rodacy

Parafianie polonijnych wspólnot w Belgii

Zgodnie z ustaleniami Rady Bezpieczeństwa Narodowego Belgii z 27 lipca, rząd federalny zadecydował o nowych środkach zapobiegawczych, które będą obowiązywać od środy 29 lipca. Od tego dnia na publicznych celebracjach religijnych może uczestniczyć maksymalnie 100 osób.

Niestety jest to dla nas przykra decyzja wiążąca się z kolejnymi utrudnieniami przy organizacji nabożeństw i sprawowaniu sakramentów. Liczyliśmy na złagodzenie ograniczeń w udziale w Eucharystii w kolejnych miesiącach, ale niestety nie będzie to możliwe. Jednak jako wierni Chrystusowego Kościoła winniśmy wziąć na siebie wspólną odpowiedzialność wobec wszystkich obywateli, aby powstrzymać dalszy rozwój Covid-19.

W dalszym ciągu obowiązuje odległość 1,50 m, a także obowiązek noszenia masek przez wiernych podczas celebracji oraz obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu do kościoła. Pozostałe postanowienia protokołu dotyczące celebracji w kościołach katolickich pozostają w mocy. Środki te będą obowiązywać do końca sierpnia.

W imieniu Episkopatu Belgii pragnę przekazać wszystkim Rodakom naszych polonijnych parafii, iż biskupi Belgii zapewniają nas o pamięci modlitewnej szczególnie za tych, których dotknęła choroba.

Kolejne wskazania będę przekazywał w miarę ogłaszania nowych wytycznych przez władze państwowe i kościelne.

O.Damian Kopytto OMI

Koordynator duszpasterstwa polskiego w Belgii