W związku z licznymi zapytaniami odnośnie intencji mszalnych oraz odprawianych Eucharystii pragniemy poinformować, iż zgodnie z obowiązującymi restrykcjami państwowymi  oraz postanowieniem episkopatu Belgii wszystkie celebracje publicznych uroczystości religijnych zostają zawieszone do 19 kwietnia włącznie. Tym samym udzielona została dyspensa wobec obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej.

Jednak w naszych polonijnych kościołach codziennie kapłani sprawują Eucharystię w intencjach, które wcześniej zostały zamówione przez parafian. W dalszym ciągu możemy zamawiać intencje na kolejne tygodnie. Prośby można kierować pod numerem telefonów lub drogą mailową. Msze święte będą sprawowane w Brukseli:

Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej (Saint-Gilles)

+32 2 538 30 87

wladyslawpmk@interia.pl

 

Kościół Św. Elżbiety (Schaerbeek)

+32 471 31 20 38

damian.oblat@gmail.com

Eucharystia jest najpiękniejszym darem jaki możemy ofiarować drugiej osobie, żyjącej wypraszając potrzebne łaski, dziękując za nie, lub dla zmarłej wypraszając łaskę życia wiecznego. Ofiarowanie Mszy Świętej w jakiejś intencji to bez wątpienia największy dar duchowy, jakim możemy kogokolwiek obdarzyć.

W Belgii w czasie epidemii koronawirusa nie możemy fizycznie być obecnymi w kościele na Mszy św. Zachęcamy jednak, aby w dniu, w którym została zamówiona intencja łączyć się duchowo oraz uczestniczyć w domu we Mszy św. za pomocą radia, telewizji lub internetu. Pamiętajmy także o przyjęciu duchowej Komunii Św.

Zachęcamy do głębszego poznania czym jest duchowa Komunia Św. :

https://misyjne.pl/komunia-duchowa-praktyczne-porady/

Zapraszamy także do przeżycia wspólnej liturgii online w czasie Triduum Paschalnego i w Święta:

https://bruksela.oblaci.pl/2020/03/30/transmisja-on-line-mszy-swietych/