Komunikat Koordynatora Duszpasterstwa Polskiego w Belgii

Bruksela, 30.03.2020

Szanowni Rodzice

Droga młodzieży przygotowująca się do sakramentu bierzmowania

Drogie dzieci przygotowujące się do pierwszej Komunii Św.

Pragnę serdecznie pozdrowić pomimo trudnej sytuacji w jakiej się znajdujemy i zapewnić o duchowej łączności i pamięci w modlitwie. Każdego dnia odprawiam Mszę św. modląc się za wszystkich parafian i nasze polonijne Wspólnoty w Belgii.

Mijają już kolejne tygodnie Wielkiego Postu, kiedy to nie mamy możliwości spotkania się fizycznie w naszych kościołach na Mszy św. Ufam mocno, że ta sytuacja dzięki naszej wspólnej mobilizacji w niedalekiej przyszłości się zmieni i że będziemy mogli już w miarę normalnie uczestniczyć we Mszy św. i sprawować sakramenty wspólnie w naszych kościołach. Mam również nadzieję, że w tym wyjątkowym czasie wasze domy są szczególnym miejscem modlitwy i rodzinnego spotkania z Panem Bogiem poprzez rodzinną modlitwę, domową katechezę czy uczestnictwo we Mszy św. za pośrednictwem radia, telewizji lub internetu. Niech ten czas będzie dla Was chwilą, aby umocnić wzajemne relacje rodzinne oraz relacje     z Panem Bogiem w waszym Domowym Kościele. Przy tej okazji zachęcam do korzystania z inicjatyw duszpasterskich podejmowanych przez naszych polonijnych duszpasterzy, które znajdują się na stornach www.bruksela.oblaci.pl  www.kapucyni.be  www.kosciolpolski.be

Dziś Konferencja Episkopatu Belgii wydała kolejne dyrektywy odnośnie sakramentów bierzmowania i pierwszej Komunii Św. Sakramenty bierzmowania i pierwszej Komunii Św. zaplanowane między Wielkanocą, a Zesłaniem Ducha Św. nie odbędą się w wyznaczonym terminie. Bierzmowanie zostaje przełożone na wrzesień lub październik. Natomiast uroczystości pierwszej Komunii Św. zostają przełożone na następny rok szkolny po wakacjach letnich. Dokładne daty zostaną ustalone przez duszpasterzy i katechetów w czerwcu i podane do wiadomości.

Przyczyny tego są oczywiste i nikt nie ma wątpliwości, że bezpieczeństwo oraz zdrowie nas wszystkich jest bardzo ważne. Nie możemy nikogo narażać w najbliższym czasie na utratę zdrowia lub życia. Jesteśmy zobowiązani do respektowania porządku naturalnego, jaki jest wymuszony przez stan epidemii. Proszę zatem o cierpliwość i wielką wyrozumiałość wobec ograniczeń, jakie wiążą się z wprowadzonym stanem epidemii.

Raz jeszcze serdecznie pozdrawiam

Z pamięcią w modlitwie

O.Damian Kopytto OMI

Koordynator duszpasterstwa polskiego w Belgii

 

Dyrektywy Biskupów Belgii

Koronawirus wymaga od nas szczególnej ostrożności. Biskupi Belgii postanowili 30 marca 2020 r., iż uroczystości bierzmowania i pierwszej Komunii Świętej zaplanowane między Wielkanocą, a uroczystością Zesłaniem Ducha Świętego nie odbędą się w wyznaczonym terminie. Bierzmowanie zostaje przełożone na wrzesień lub październik. Pierwsze Komunie zostają przełożone na następny rok szkolny. Każda diecezja zaproponuje ustalenia w zależności od konkretnej sytuacji i poda do wiadomości.

Przyczyny tego odroczenia są oczywiste. Nawet jeśli obecne środki zostaną złagodzone, Rząd nie zezwoli na uroczystości religijne z dużą liczbą uczestników złożoną z rodziny i różnych pokoleń (w tym dziadków), również biorąc pod uwagę rodziny, w których w minionym czasie pojawiły się przypadki zachorowań na koronawirus.

Dzieci muszą uczynić wszystko, co możliwe, aby ich tegoroczny rok szkolny zakończył się sukcesem, w szczególności klasy szóste szkoły podstawowej tak, aby uzyskać klasyfikację na kolejny etap edukacji. Stąd też organizowanie bierzmowania dla tej młodzieży w czerwcu nie będzie możliwe.

Nawet jeśli parafie lub katecheci nie mogą już organizować spotkań, prosimy o kontakt z dziećmi i młodzieżą, za pośrednictwem poczty elektronicznej, łączami online lub telefonicznie do czasu kiedy powrócą spotkania w dotychczasowej formie.

Biskupi dziękują wszystkim, którzy pozostają w kontakcie poprzez katechezę z dziećmi i młodzieżą, z tymi którzy przygotowują się do pierwszej Komunii oraz bierzmowania, jak również z tymi którzy pomogą im zrozumieć tę trudną decyzję i spokojnie oczekiwać nowego terminu uroczystości.

Dyrektywy te zostały ustanowione zgodnie z instrukcjami biskupów z dnia 23 marca br.

Biskupi Belgii

Poniedziałek, 30 marca 2020 r.

(Tłumaczenie: O.Damian Kopytto  OMI)